HYDRO SKIN DOCTORS

MULTIFUNKCIONALNI KOZMETIČKI STUB SA HIDROABRAZIJOM

Moderan multifunkcionalni kozmetički stub koji kombinuje 7 tehnologija potrebnih za tretmane podmlađivanja lica i očne regije.
  1. Hidroabrazija i Kiseonik sprej
  2. Ultrazvučna špatula
  3. Biostimulacija i IR
  4. Roll-on Galvanska struja za očnu regiju (Ion clip i Ion Roller)
  5. Ultrazvuk plus IR za očnu regiju
  6. Ultrazvuk plus IR za očnu regiju
  7. Biostimulaciona Maska (Electrical Current Clip)
  8. Toplo-hladni čekić sa plavim i crvenim svetlom
Svaka od ovih funkcija može se koristiti kao samostalna metoda, dok se kombinacijom dve ili više povećava delotvornost tretmana. Be You Technology d.o.o. uz kupovinu aparata vrši i besplatnu edukaciju za 4 klasična tipa tretmana: piling, ishrana, problematična koža i podmlađivanje.