USLUGA CENA NAPOMENA
Tehnički pregled aparata u servisu - dijagnostika kvara 25 €  
Popravka sonde za RF,UZ,Bio Mio... , foton (zamena kabla, konektora) 20 - 25€ plus cena delova
Popravka sonde diodnog lasera , shr, ipl..(zamena konektora) 50 € plus cena delova
Zamena signalnog prekidača (Diodni laser , IPL , SHR, NdYag i sl.) 25 €  
Zamena signalne žice na sondama (Diodni laser , IPL , SHR, NdYag i sl.) 30 €  
Zamena creva za hlađenje (Diodni laser , IPL , SHR, NdYag i sl.) 50 €  
Zamena IPL, SHR , NDYAG lampe 50 € plus cena lampe
Zamena filtera za vodu na laserima  40 € plus cena delova
Zamena panic tastera na aparatu 35 € plus cena delova
Zamena sigurnosne bravice 30 € plus cena delova
Zamena elektronskih sklopova na kozmetičkim masinama 25 € plus cena boarda

Cenovnik - Rad na terenu

USLUGA CENA
Radni sat na terenu 15 €
Radni sat u putu (van Beograda ) 9 €
Tehnički pregled aparata na terenu 35 €

Izlasci na teren prema regionu (u zavisnosti od vremena provedenog u putu *)

Zemlja CENA
Srbija  50 - 150€
BiH 200 - 250€
Hrvatska 200 - 250€
Makedonija 200 - 250€
Crna Gora 200 - 250€

 

 

Animated Modal with Header and Footer

×

Cenovnik servisa kozmetičkih aparata i lasera

Some text in the Modal Body

Some other text...