Sertifikovani aparati

Po evropskom zakonu kozmetički aparati moraju da imaju CE sertifikat o izveštaj o testiranju koji su u skladu sa EMC Direkivom 2014/30/EU i MDD Direktivom 93/42/ECC i LVD direktivom 2014/35/EU kao direktivama u vezi sa štetnim materijama 2011/65/EU.

Be You Technology Vam garantuje usklađenost vaših aparata po ovim aktuelnim EU direktivama. Za Srbiju vam je potrebna potvrda od agencije za lekove da se aparati koriste u kozmetičke svrhe koju ćete takođe dobiti pri kupovini aparata.

MENU