Zakonska regulativa

VAŽNE INFORMACIJE O ZAKONSKOJ REGULATIVI

(PRAVILNIK O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA)


Kao jedan od najrenomiranijih proizvođača kozmetičkih aparata i distributera aparata za trajnu epilaciju u regionu, dužnost nam je da vas obavestimo o svim pitanjima vezanim za saopštenje ministarstva zdravlja odnosno pravnim pitanjima u vezi rada kozmetičara sa aparatima.

Saopštenje ministarstava zdravlja koje je izašlo 11.05.2021. o „anti-aging“ procedurama je pokrenulo niz inspekcija po kozmetičkim salonima i samim tim i niz nedoumica svih nas oko toga da li kozmetičari imaju pravo da rade sa aparatima i ako imaju sa kojim tačno?

S obzirom da postoje nekoliko JPOA u Srbiji koji izdaju akreditovana uverenja za delimične kompetencije kozmetičara-tehničara za rad sa kozmetičkim aparatima, a i škole koje već više decenija obrazuju kozmetičare-tehničare i izdaju diplome 4 stepena stručne spreme, sa sigurnošću tvrdimo da je sa ovakvim uverenjem ili diplomom, dozvoljen rad sa aparatima.

Mi smo već uputili dopis ministarstvu u kome smo predočili da ovo saopštenje nije u skladu za našim zakonom, a posebno nije u skladu sa EU Pravilnikom o zaštiti od nejonizujućeg zračenja koji je stupio na snagu 1.1.2021. godine i kojim su sva pitanja rada kozmetičara sa aparatima sasvim precizno definisana.

 

KO SME DA RADI SA APARATIMA?

SVI KOZMETIČARI KOJI IMAJU UVERENJE O STRUČNOJ KOMPETENCIJI PO PROGRAMU KOJI JE AKREDITOVAN U MINISTARSTVU PROSVETE SRBIJE (od JPOA) SMEJU DA RADE SA APARATIMA

Za više informacija o akreditovanim institutima i mogućnostima dokvalifikacije ili prekvalifikacije obratite nam se e-mailom ili telefonom

 

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE O APARATU?

  1. Potrebno je imati potvrdu da je aparat kozmetičko sredstvo od proizvođača ili distributera odgovornog za plasiranje aparata na tržište
  2. Potrebno je imati dokaz o tehničkoj proveri aparata po Pravilniku zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja https://www.kvalitet.co.rs/dokumenta/zakoni/nejonizujuce/Pravilnik-o-granicama-izlaganja-nejonizujucim-zracenjima.pdf

Tehnička provera aparata se sastoji iz provera sigurnosti aparata, provere elektromagnetnog zračenja i provere specifičnih parametara tog aparata koji su definisani od strane proizvođača prema SRPS standardima.

Da bi ste dobili potpuno validnu dokumentaciju potrebno je da za svaki proizvod imate tehničku proveru po standardu koji proizvođač tog uređaja sigurno poznaje (dokaz o tome da je vaš uređaj propisno proizveden je CE deklaracija vašeg proizvođača koji mora da navede brojeve LVD i EMC testova koji su mu obezbedili CE znak u tom kontekstu je on onda u stanju i da sprovede pravilnu tehničku proveru aparata). Pravilnik za proizvodnju električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl.Glasnik RS“, br. 25-2016 i 21-2010) i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Sl.Glasnik RS“, br. 25-2016 i 21-2010), kao i Pravilnik o bezbednosti mašina („Sl.Glasnik RS“, br. 12-2010) veoma jasno definišu standarde za kozmetičke uređaje i svaki proizvođač sme da plasira na tržište isključivo uređaje koji su testirani po tim standardima.

 

ŠTA JE JOŠ POTREBNO ZA INSPEKCIJU?

Osim ova dva osnovna dokumenta koje mi zovemo „vozačka“ i „saobraćajna“ za rad sa aparatima, potrebno je imati i ostale mere zaštite na radu kako opšte tako i za određeni aparat a posebno za lasere.

Pozivamo vas da nam se slobodno obradite e-mailom ili telefonom u vezi svih pitanja koje imate. Za naše klijente postoji definisana procedura da bi im se izdale potvrde o aparatima sa kojima mogu da ih prijave nadležnim organima.


    MENU